محمد‌حسن محمدزاده--مديرعامل و عضو هيأت‌ مديره1 محمدرضا‌ آقایی--رئیس هیات مدیره و قائم‌مقام مدیر‌عامل در اموربازرگانی و فروش2 امیراسدی‌سیرچی--معاون اداری‌ و توسعه منابع انسانی3 نادر سلطان‌تويه--معاون توليد و خدمات‌فني4 هومن‌ رجايي‌زاده--معاون مهندسي و برنامه‌ريزي5 كوروش كمانكش-معاون بازرگاني6 رضا تقوي--معاون بازاريابي و فروش7 حسين ابراهيمي--قائم مقام معاون بازاريابي وفروش8 محمود گزيني--مدير بازرسي9 محمد‌تقي مسروري--مدير فناوري و اطلاعات10 علی پیر‌كلخوران--مدير كيفيت11 محسن سلوكيان--مدير حراست و مشاور مدير‌عامل12 عليرضا اسلامي--مدير مطالعات و برنامه‌ريزي راهبردي13 مهدي ترابي--مدير صادرات14 شهريار غلامي خشنگاب--مدير ارتباط با مشتريان15 سلمان ميرزا خاني--مدير حسابرسي داخلي و ارزشيابي شركتها16 بابك راك خواه--مدير ارتباطات و امور بين‌الملل17 ايمان فرجي--مدير برنامه‌ريزي‌ مواد‌ وتوليد18 جواد عباس‌نژاد--مدير توليد19 سيد اسماعيل مير‌سعيد‌قاضي--مدير خدمات‌فني20 داوود كياجمالي--مدير مهندسي فرآیند21 سهراب عليجاني--مدير تحقيق و توسعه محصول22 عباس صبائي--مدير مهندسي ساخت و خود ‌كفايي23 مجيد جاجرمي--مدير بازرگاني خارجي24 مهدي رمضان‌پور سلطانمرادي--مدير حسابداري مالي25 كوروش مجنون--مدير منابع انساني26 بهمن احمد‌نيا--مدير بازاريابي27 حاجي رضا درويش‌پور--مدير پشتيباني اداري28
bootstrap slideshow by WOWSlider.com v8.8