حق الزمه اعضای کمیته ها بر اساس صورت جلسه مجمع عمومی سالیانه مورخه 1402/03/28 برای سال مالی ۱۴۰۲ معادل ۵۰ درصد حق حضور اعضا غیر موظف هیات مدیره به مبلغ 15/000/000 ریال ناخالص تعیین گردید

کمیته انتصابات


# نام و نام خانوادگی سمت رزومه
1 مهدي داداشي زين الدين رئیس کمیته رئیس هیات مدیره
2 احمد بذلي عضو کمیته قائم مقام مدیر عامل در امور مالی - اقتصادی
3 ابوالفضل کياني بختياري عضو کمیته مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی

کمیته ریسک


# نام و نام خانوادگی سمت رزومه
1 سیامک خسروی رئیس کمیته عضو موظف هیات مدیره
2 محمدرضا شهبازی عضو کمیته مدیر حسابرسی شرکت پالایش گاز بیدبلند خلیج فارس
3 محمد حسین احمدی عضو کمیته معاون مالی اقتصادی

اعضای کمیته حسابرسی :


# نام و نام خانوادگی سمت رزومه
1 مجید باقری خوزانی  رئیس کمیته معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی و امور شورای شهرداری تهران
2 آرش بهرام عضو کمیته معاون مالی-اقتصادی شرکت زامیاد
3 فريده محمدي عضو کمیته مدیر موسسه حسابرسی و خدمات مدیرت رهیافت و همکاران(حسابداران رسمی)