اعضای کمیته حسابرسی :


# نام و نام خانوادگی سمت نوع عضویت شخصیت حقوقی عضو مستقل عضو مالی رشته تحصیلی آخرین مقطع تحصیلی تاریخ عضویت در کمیته حسابرسی اهم سوابق - مدت زمان
1 احمد بذلی رئیس کمیته عضو غیر موظف هیئت مدیره تجارت الکترونيک خودرو تابان تاخت خیر بله مديريت کسب و کار دکترا 1401/11/19 عضو هيئت مديره سايپا ديزل، معاون منابع انساني شرکت ايران خودرو، قائم مقام مديرعامل در سازمان مديريت صنعتي، عضو هيئت مديره و مدير عامل و نايب رئيس شرکت سرمايه گذاري کارکنان سايپا
2 فريده محمدي عضو کمیته بله بله حسابداري کارشناسي ارشد 1398/12/01 بيش از 15 سال سابقه کار حسابرسي و حسابداري
3 آرش بهرام عضو کمیته بله بله اقتصاد کارشناسي ارشد 1401/07/01 بيش از 20 سال سابقه اجرايي