هیات مدیره 

حسين ابراهيمي--قائم مقام مدیرعامل در امور اجرایی و عضو هیات مدیره
احمد بذلی -- عضو موظف هیأت مدیره

معاونین و مدیران ارشد

محمود گزيني--قائم مقام مدیرعامل در حوزه فروش، بازاریابی و بازرگانی
حاجي رضادرويش پور -- قائم مقام مدیر عامل در امور اداری و توسعه منابع انسانی
روح الله محمودی -- مشاور و بازرس ویژه مدیرعامل
داوود کیاجمالی --معاون تولید و خدمات فنی
هومن‌ رجايي‌زاده--معاون مهندسی
محمدحسين احمدي--معاون مالی اقتصادی
بهمن احمد‌نيا--معاون بازاریابی و فروش
مجيد جاجرمي--مدير بازرگاني خارجي
سیروس سلیمانی--مدير پشتيباني اداري
الياس نژاد روستا--مدير طرح و برنامه
كوروش مجنون--مدیر اداری و توسعه منابع انسانی
مریم مهرابیان--مدیر بازرگانی داخلی و تامین
علی خواجه مبارکه-- مدیر حراست
رامین به بم زاده-- مدیر بازرسي
محمد صادق زواره--مدير ارتباطات و امور بين‌الملل
حامدآقاكثيري--سرپرست واحد کیفیت
منصوره كياست--مدیر امور حقوقی و قراردادها
جوانشير شهباز--مديرحسابرسي داخلي و ارزشيابي شركت‌ها
امیر درویش--مدیر تولید
مهدی غلام قاسمی-- مدیر خدمات‌فنی و انرژی
شهريار غلامي خشنگاب--مدیر برنامه ریزی مواد و تولید
مهدي ترابي--مدير بازاریابی
یوسف معتمدی -- مدیر فروش
عباس کوهپیما--سرپرست مهندسی فرآیند
آرشام توکلی--سرپرست تحقيق و توسعه محصول
علی حسن صالحی--مدیرحسابداری مدیریت
حسین حیدری--سرپرست مدیر مالی