هیات مدیره 

حسين ابراهيمي--قائم مقام مدیرعامل در امور اجرایی و عضو هیات مدیره
احمد بذلی -- عضو موظف هیأت مدیره

مدیران ارشد

محمود گزيني--قائم مقام مدیرعامل در حوزه فروش، بازاریابی و بازرگانی
حاجي رضادرويش پور -- قائم مقام مدیر عامل در امور اداری و توسعه منابع انسانی
داوود کیاجمالی --معاون تولید و خدمات فنی
هومن‌ رجايي‌زاده--معاون مهندسي و برنامه‌ريزي
محمدحسين احمدي--معاون مالی اقتصادی
بهمن احمد‌نيا--معاون بازاریابی و فروش
علی پیر‌كلخوران--مدير كيفيت
علی خواجه مبارکه-- مدیر حراست
كوروش مجنون--مدير منابع انساني
رامین به بم زاده--مدیربازرسي
جوانشير شهباز--مديرحسابرسي داخلي و ارزشيابي شركت‌ها
الياس نژاد روستا--مدير طرح و برنامه
محمد صادق زواره--سرپرست ارتباطات و امور بين‌الملل
منصوره كياست--مديرحقوقي
مهدي ترابي--مدير بازاریابی
شهريار غلامي خشنگاب--مدیر برنامه ریزی
مجيد جاجرمي--مدير بازرگاني خارجي
مریم مهرابیان--مدیر بازرگانی داخلی و تامین
حامدآقاكثيري--مدیر واحد مهندسی فرآیند
امیر درویش--مدیر تولید
مهدی غلام قاسمی-- مدیر خدمات‌فنی و انرژی
یوسف معتمدی -- مدیر فروش
علی حسن صالحی--مدیرحسابداری مدیریت