قيمت جديد محصولات فوتون شركت سايپا ديزل به شرح جدول ذيل ، جهت اطلاع و بهره برداري اعلام مي گردد.

رديف محصول قیمت مصوب فروش لیزینگی قیمت فروش نقدی با تخفیف
1 فوتون 6 تن بدون خواب ۹۳۵ میلیون تومان ۸۸۰ میلیون تومان
2 فوتون 6تن خوابدار ۹۴۵ میلیون تومان ۸۹۰ میلیون تومان