صفحه اصلی > سهام و سرمایه گذاران > ترکیب اعضای هیات‌مدیره 
ترکیب اعضای هیات‌مدیره
نام عضو حقیقی یا حقوقی  نام نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف
مرکز تحقيقات ونواوري صنايع خودرو سايپا سيدبهلول حسيني رئیس هیئت مدیره غیر موظف
ستاره سفيران آينده محمدحسن محمدزاده مدیر عامل و عضو هیات مدیره موظف
تجارت الکترونيک خودرو تابان تاخت محمود گزيني عضو هیئت مدیره موظف
توسعه سرمايه رادين فاقد نماینده عضو هیئت مدیره موظف
واسپاري توسعه گستر برنا فاقد نماینده عضو هیئت مدیره موظف