صفحه اصلی > معرفی > مسوولیت های اجتماعی 
مسوولیت های اجتماعی

مهمترین اقدامات شرکت  سایپا دیزل در راستای ایفای مسئولیت های اجتماعی

 

1.      بهبود و نگهداری از سیستم مدیریت زیست محیطی ISO 14001

2.      اعمال مدیریت جامع پسماندها از طریق انجام اقدامات همچون شناسایی و آنالیز جامع پسماند ، آموزش و فرهنگسازی ؛ جداسازی و تفکیک انواع پسماند ، حمل به خارج از سازمان به صورت کنترل شده .

3.      اجرا و بهره برداری از سیستم تصفیه خانه بهداشتی و صنعتی .

4.      گسترش و نگهداشت فضای سبز با هدف افزایش سرانه فضای سبز و زیبا سازی محیط ، بر این اساس کاشت 572 اصله درخت و 10.322بوته انواع گل در سال 1401 صورت پذیرفته است.طرح جامع جایگزینی چمن و تبدیل سیستم آبیاری سطحی به آبیاری قطره ایی به میزان 95% .

5.      استقرار سیستم مدیریت انرژی ISO 50001  به منظورافزایش کارآیی مصرف انرژی در فرآیندهای سازمان ، کاهش هزینه های انرژی ، کاهش انتشار کربن .

6.      خرید و اضافه نمودن دیزل ژنراتور تولید برق در راستای کاهش استفاده از برق شبکه در زمان های پیک مصرف .

7.      اقدام جهت ارتقائ سطح استاندارد آلایندگی محصولات تولیدی از EURO 4  به EURO 5 + EEV

8.      استفاده از فناوری SCR  و استفاده از Adblue  یا مایع اگزوز دیزل (Exhaust Fluid DEF  Diesel ) در محصولات تولیدی به منظور کاهش گازهای سمی اکسیدهای نیتروژن Nox و نصب و تجهیز فیلتر جذب ذرات DPF  ( فیلتر دوده )

9.      حفر چاه آب غیر شرب جهت استفاده از آبیاری درختان ، چمن ، فضای سبزو زیبا سازی محیط بجای استفاده از آب شهری .

 

10.  انجام آزمایشات دوره ایی در جهت سلامت کارکنان.