صفحه اصلی > معرفی > چشم انداز 
چشم انداز
 چشم‌انداز
متعالي‌ترين عرضه كننده خودرو‌هاي تجاري در ايران 
ماموريت
عرضه خودروهاي تجاري متنوع با قابليت اطمينان بالا و در نظر گرفتن ملاحظات ايمني و محيط‌زيستي، منطبق با استانداردها و فناوري‌هاي روز دنيا به منظور توسعه و بهبود ناوگان جاده‌اي و ايجاد ارزش براي كليه كاربران صنعت حمل و نقل داخل و خارج از كشور، از طريق توانمندسازي و بكارگيري خلاقيت كاركنان، حفظ و تعميق شراكت‌هاي تجاري با شركت‌هاي تراز اول جهاني و توسعه شبكه خدمات فروش و پس از فروش و مد نظر قرار دادن منافع كليه ذينفعان و رعايت حقوق نسل‌هاي حال و آينده.